АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ТУЕС

АЗТУЕС е организация, която работи в полза на ТУЕС общността. Тя обединява завършилите, настоящите ученици, преподавателите и приятелите на ТУЕС. Цел на АЗТУЕС е да подпомага професионалното и личностно развитие на своите членове чрез обмен на информация, контакти между членовете и участието им в съвместни проекти. Организацията реализира конкретни инициативи в подкрепа на ТУЕС, настоящите ученици и общността на завършилите и работи в тясна връзка с училището.

АЗТУЕС е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Членството в АЗТУЕС е безплатно и е достъпно само за завършили ТУЕС, настоящи ученици и изявени приятели на училището.


КОРПОРАТИВНИ ПРИЯТЕЛИ НА АЗТУЕС
      

АЗТУЕС ПРЕЗ 2016

2016 г. беше първата активна година на АЗТУЕС. Тогава положихме основите на нови успешни инициативи в полза на ТУЕС и общността от завършилите:

  •      - Първият Reunion в ТУЕС, който събра на едно място 4 випуска с юбилей от завършването;
  •      - Дългосрочна инициатива за среща на ученици с вдъхновяващи ИТ експерти – TUES Inspiration Talks;
  •      - Популяризиране на нуждата от летни практики на учениците от ТУЕС;
  •      - Дългосрочна стратегия за развитие на ТУЕС като най-доброто ИТ училище в България - съвместна дейност на АЗТУЕС и ТУЕС;
  •      - ¼ от завършилите ТУЕС-ари вече са членове на АЗТУЕС.

Повече информация за проектите ни през 2016 ще намерите в презентацията по-долу:


АЗТУЕС ПРЕЗ 2017

Ентусиазирани от позитивната обратна връзка и подкрепата, през 2017 надграждаме успешните проекти от 2016 г. и поставяме началото на нови. 


Програмата ни за 2017 г. включва:

      - Менторска програма за завършилите наскоро ТУЕС – АЗТУЕС Career Paths;
      - Финализиране на Стратегията за развитие на ТУЕС;
      - Разширяване на TUES Inspiration Talks & Workshops;
      - Ден на отворени врати в ТУЕС 2017;
      - Reunion 2017 - випуски 1997, 2002, 2007, 2012;
        - Привличане на нови компании и професионалисти в помощ на ТУЕС;
        - Подкрепа за ученически инициативи - Hack TUES 3.

Тук ще намерите обобщение на плана ни за 2017 г.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

АЗТУЕС е отворена за всички завършили и настоящи ученици, преподаватели и приятели на ТУЕС.

Ако имате желание да подкрепяте ТУЕС и да бъдете във връзка с ТУЕС-общността, регистрирайте се в АЗТУЕС още сега.

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ КЪМ АЗТУЕС? 

Като член на АЗТУЕС ще имате възможност за:

1.      Директни контакти със съученици, ТУЕС-ари от други випуски и любими преподаватели;

2.      Редовни социални и професионални събития, организирани от АЗТУЕС в полза на членовете;

3.      Обмен на професионална информация, установяване на партньорства и съвместни бизнес-проекти между ТУЕС-ари;

4.      Участие в конкретни проекти за материална и нематериална подкрепа за ТУЕС;

5.      Участие в инициативи и събития в полза на ТУЕС общността и популяризиране на ТУЕС като най-доброто ИТ училище в България.

Регистрация ›

Управителен съвет

АЗТУЕС се ръководи от 5-членен Управителен съвет 
с мандат от 3 години

Ако имате идеи и предложения за работата на АЗТУЕС, може да се свържете с тях на aztues@elsys-bg.org.

Управителен съвет на АЗТУЕС:

Изпълнителен директор на АЗТУЕС е Ралица Жикова. За учебната 2016/2017г. изпълняващ длъжността ще бъде Хинка Станимирова.

 

      Ралица Жикова           Хинка Станимирова

Събития

Очаквайте скоро!