ГОДИШНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Подкрепи един или повече от петте избрани проекта на ТУЕС и Асоциацията на завършилите ТУЕС за 2018 г. Така даваш възможност на повече ученици да имат достъп до вдъхновяващи срещи и инициативи, и на повече завършили ТУЕС-ари и приятели на ТУЕС да бъдат част от живота на ТУЕС. Кампанията се удължава до 10 февруари 2018 г.

Резултати до момента:

 

 По-долу ще намериш Често задавани въпроси и информация за петте проекта. Можеш да направиш дарение тук.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как работи АЗТУЕС?

Организацията работи в подкрепа на ТУЕС общността – ученици, завършили и приятели на ТУЕС, като организира редовни срещи и събития за тях, популяризира дейността и каузата на ТУЕС, помага за контакти с различни партньори и за стратегическото развитие на училището. Всички тези дейности са с цел професионално и личностно развитие на членовете на ТУЕС общността. Асоциацията има постоянен екип, който работи в тясна връзка с ръководството на ТУЕС, за да осъществява проектите. През първите две години от съществуването си, благодарение на учредителното дарение на Светозар Георгиев (ТУЕС’1995) и финансовата и доброволческа подкрепа на завършилите, АЗТУЕС разви конкретни инициативи като извънкласните лекции и работилници за ученици TUES Inspiration Talks & Workshops, кариерният клуб TUES Career Paths, срещата на випуските TUES Reunion и подкрепи осъществяването и популяризирането на инициативи в ТУЕС като ученическия хакатон HackTUES, Деня на отворени врати и други. 

 • Защо са необходими дарения от членовете на АЗТУЕС?

Повечето алумни организации се издържат от членски внос и/или редовни дарения от членовете. АЗТУЕС предлага безплатно членство на завършилите, като в същото време разчита на доброволни дарения от тях. Твоето дарение подпомага реализирането на проектите в полза на ТУЕС общността и гарантира продължаващата и устойчива работа на организацията.

 • Търсите ли спонсори за проектите си?

Някои от проектите за следващата година са заложени за финансиране именно чрез спонсорства. Това са ученическият хакатон Hack TUES, Денят на отворени врати, закупуване на мултимедийна техника за ТУЕС, честване на юбилея на ТУЕС и др. Те не са включени в тази дарителска кампания. Ако имаш контакт с потенциални спонсори, които биха подкрепили ТУЕС, моля, свържи се с нас на aztues@elsys-bg.org.

 • Защо даренията са предназначени за конкретни проекти?

Чрез подкрепата за конкретни проекти имаш възможност да участваш във формирането на приоритетите на организацията за следващите години. Освен това, така много по-лесно можеш да видиш резултатите от твоето дарение.  

 • Мога ли да направя общо дарение, а не за конкретен проект?

Да, приемаме и общи дарения в подкрепа на цялостната дейност на АЗТУЕС, както е било до сега. Тези средства ще се използват да покрият недостиг по отделни проекти, ако има такъв или ще се прехвърлят за следващата година.

 • Мога ли да даря за повече от един проект?

Да. Можеш да го направиш и с едно плащане, но моля да ни информираш как да бъде разпределена сумата между отделните проекти. Можеш да го напишеш в основанието за плащане или да ни изпратиш съобщение на donations@elsys-bg.org.

 • Как е определена стойността на проектите?

В описанието на всеки проект е посочена целевата сума, необходима за осъществяването му. Като цяло бюджетът на проектите включва външни разходи за организиране на инициативата, ако има такива (напр. печатни и други материали, разходи за техника, храна, напитки и др.) и съответен дял от времето на екипа на АЗТУЕС, посветено на този проект.

 • Ако се съберат повече средства за даден проект, а в същото време има недостиг за други проекти, какво се случва с получените дарения?

Дарителят може да даде съгласие средствата да се преразпределят към други проекти за настоящата година. Ако няма такова съгласие, средствата се запазват за осъществяване на същия проект през следващи години.

 • Как се отчитат разходите по проектите?

Разходите се отчитат по календарни години, според счетоводните изисквания. Финансов отчет за разходите и приходите на АЗТУЕС се представя на Общото събрание, което обикновено се провежда през м. март на следващата година.

 • Как да направя дарение?

Има три начина – по банков път, чрез ePay (в лева) или чрез PayPal (в евро) . Не забравяй да посочиш името си и номера на проекта, за който даряваш, в основанието за плащане. Това е особено важно при превод чрез ePay, защото системата не ни информира автоматично за името на дарителя.

 • Кои са проектите, които мога да подкрепя сега?

Проект 1 - Среща на випуските TUES Reunion – цел 4 000 лв.

Проект 2 - Клуб по роботика и вградени системи в ТУЕС – цел 5 000 лв.

Проект 3 - Серия от лекции и работилници за ученици TUES Inspiration Talks & Workshops – цел 6 000 лв.

Проект 4 - Кариререн клуб TUES Career Paths – цел 6 000 лв.

Проект 5 - Годишeн абонамент за онлайн системата на АЗТУЕС – цел 4 550 лв.


КАК ДА ДАРИШ?

 • - Избери един от трите варианта за превод на сумата -  по банков път, през ePay в лева или през PayPal в евро;
 • - За преводи през PayPal, моля влез в профила си в aztues.bg с имейл адреса, с който си регистриран/а в АЗТУЕС;
 • - Избери сумата, която искаш да дариш, и направи дарение;
 • - Напиши номера на проекта и името си в полето за коментар или в основанието за плащане;
 • - Ще получиш автоматично потвърждение за направено дарение през ePay и PayPal. За дарения по банков път, ще получиш потвърждение по имейл в рамките на пет работни дни.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ
 • - Всеки дарител ще получи Дарителско свидетелство, което дава право на данъчно облекчение;
 • - АЗТУЕС е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20150805001;
 • - Не забравяй да напишеш името си в основанието за плащане;
 • - Ако даряваш чрез юридическо лице, моля изпрати на donations@elsys-bg.org данни за договор за дарение (име на компанията, ЕИК, адрес и име на представляващия);
 • - Ако имаш въпроси или препоръки, свържи се с нас на donations@elsys-bg.org.БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!

 Дари през PayPal

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Donation

* Mandatory fields
 

Основна информация

*Име
Презиме
*Фамилия
Фамилия (моминска)
*Дата на раждане
Необходимо за да установим, че можете да бъдете пълен член на сдружението от юридическа гледна точка. Непълнолетни членове ще имат асоцииран статут до навършване на 18 години.
 

Връзка с ТУЕС

 

Информация за връзка

*е-мейл
*Телефон
 

Декларация за членство

 

Как разбрахте за АЗТУЕС?

Ако сте разбрали от съученик, моля кажете ни как се казва за да благодарим
*Сума (€EUR)
Коментар

 Дари през ePay

Сума BGN
  100.00 (BGN) - 260 дарения и постигаме целта
  200.00 (BGN) - 130 участника и сме готови
  500.00 (BGN) - 52 дарителя и ще успеем
 
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 Дари по банков път

Банкова сметка в лева

Банка ДСК

IBAN: BG36STSA93000022728191

BIC: STSABGSF

Получател: Сдружение Асоциация на Завършилите ТУЕС

Основание: Дарение